Изготвяне на индивидуален хранителен режим + Изготвяне на индивидуална тренировъчна програма

Услугата включва
  • 1. Лична среща: Личната консултация се прави с опознавателна цел. На нея се изяснява към какви резултати се стреми клиентът и се решава кой е най-добрият път за тяхното постигане.
  • 2. Изготвяне на индивидуална тренировъчна програма и хранителен режим: Изготвя се специална тренировъчна програма и хранителен режим към нея, оптимално разработени според съответните цели на клиента. Те са изцяло съобразени с индивидуалните възможности и предпочитания на клиента.
  • 3. Тренировка във фитнес зала: Провеждане на примерна тренировка, по време на която клиентът ще има възможност да се запознае с базови фитнес упражнения, пряко свързани с индивидуалния му тренировъчен режим. Чавдар Шапков ще проведе тренировката, както и ще следи за правилното изпълнение на упражненията.
    Безплатна е само първата тренировка. Всяка следваща се заплаща. Цената на индивидуална тренировка е 50 лева.
  • 4. Шест седмици следене на резултатите, отговаряне на възникнали въпроси и мотивация: В продължение на шест седмици се следи постигнатия напредък чрез имейл комуникация. Клиентът изпраща периодично мерките си и снимки на тялото (лицето може да остане скрито), за да може да бъдат отчетени резултатите и прогреса на клиента. В случай, че резултатите не оправдават очакванията, тренировъчният режим и/или хранителният режим ще бъдат преработени безплатно.
    Ако през този период възникнат някакви въпроси, свързани с тренировъчната програма, клиентът може да се свърже с Чавдар Шапков, който ще отговори на тях.
  • 5. Подарък диск с основни физически упражнения, усилващи ефекта на хранителния режим: Като бонус всеки клиент получава диск с примерни упражнения, които могат да се изпълняват както във фитнес залата, така и в домашна обстановка.
  • 6. Консултация за използване на хранителни добавки: Бонус консултация за включване в менюто оптимално ефективни хранителни добавки, в случай че клиентът иска да използва такива, с цел усилване на ефекта от хранителния режим.
Галерия