Изготвяне на индивидуален хранителен режим

Услугата включва
  • 1. Лична среща: Личната консултация се прави с опознавателна цел. На нея се изяснява към какви резултати се стреми клиентът и се решава кой е най-добрият път за тяхното постигане.
  • 2. Изготвяне на индивидуален хранителен режим: Изготвя се специално меню, оптимално разработено според съответните цели на клиента. Менюто е съобразено с индивидуалните вкусови предпочитания. То няма да включва храни, които клиентът не харесва или отказва да яде.
  • 3. Шест седмици следене на резултатите, отговаряне на възникнали въпроси и мотивация: В продължение на шест седмици се следи постигнатият напредък чрез имейл комуникация. Клиентът изпраща периодично мерките си и снимки на тялото (лицето може да остане скрито), за да може да бъдат отчетени резултатите и прогреса на клиента. В случай, че резултатите не оправдават очакванията, хранителният режим може да се преработи безплатно.
    Ако през този период възникнат някакви въпроси, свързани с хранителния режим, клиентът може да се свърже с Чавдар Шапков, който ще отговори на тях.
  • 4. Подарък диск с основни физически упражнения, усилващи ефекта на хранителния режим: Като бонус всеки клиент получава диск с примерни упражнения, усилващи ефекта на хранителния режим, които могат да изпълняват както във фитнес залата, така и в домашна обстановка.
  • 5. Консултация за използване на хранителни добавки: Бонус консултация за включване в менюто оптимално ефективни хранителни добавки, в случай че клиентът иска да използва такива, с цел усилване на ефекта от хранителния режим.
Галерия